Korte Verhandeling

De Spinoza et Nous.
Aller à : Navigation, rechercher


KORTE VERHANDELING

van GOD

de MENSCH

en deszelfs WELSTAND
Voor deze in de Latynse taal beschreven door B.D.S. ten dienste van syne Leerlinge die zig wilde begeven tot de oeffeninge der Zeedekonst en Waare Wysbegeerte.
En nu de Neêrduyste spraak overgezet ten dienste van de Liefhebbers van Waarheit en Deugd : op dat die daarvan zo breed opgeven, en hun drek, en vuyligheid aan de eenvoudige voor Amber de grys in de vuyst duwen, een maal de mond gestopt mogen werden, en ophouden te lasteren, dat zy nog niet verstaan : God, hun zelven, en malkanders welstand helpen in agt neemen ; En die krank in 't verstand syn door den geest der Sagtmoedigheid, en Verdraagzaamheid geneezen, naa 't Voorbeeld van de Heer Christus, onzen besten Leermeester.


Index


Texte relu et réorganisé d'après l'excellente édition de Filippo Mignini, parue en mars 2009 dans : Spinoza, Œuvres, t. I : Premiers écrits, PUF, ouvrage faisant état des recherches les plus récentes sur les débuts de l'évolution de la pensée de Spinoza. A se procurer absolument.

Outils personnels
Espaces de noms
Variantes
Actions
Découvrir
Œuvres
Échanger
Ressources
Boîte à outils